KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Skorošice (Skorošický potok)
Tok: Skorošický potok
Stanice: Skorošice (Skorošický potok)
GPS: 50.30072°N, 17.05394°E
Obec: Skorošice
ORP: Jeseník
Kraj: Olomoucký
Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno na silničním mostě přes Skorošický potok v Horních Skorošicích. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Skorošice. O vývoji stavu hladiny informuje povodňové orgány měst Žulová, Vidnava, obcí Kobylá nad Vidnavkou, Velká Kraš a ORP Jeseník. Provozovatelem je obec Skorošice.
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-046
Provozovatel stanice: Obec Skorošice
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda PK
tajemník PK
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
70
II.SPA pohotovost
90
III.SPA ohrožení
110
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: https://povodnovyportal.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: https://povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/120
export evidenčního listu: 15.06.2021 15:03
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.