KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Sobotín - Rudoltice 7. HP (Klepáčovský potok)
Tok: Klepáčovský potok
Stanice: Sobotín - Rudoltice 7. HP (Klepáčovský potok)
GPS: 49.989049°N, 17.102246°E
Obec: Sobotín
ORP: Šumperk
Kraj: Olomoucký
V části obce Sobotín - Rudoltice se na mostu (soutok Rudoltického a Klepáčovského potoka u nemovitostí č. p. 107 a 133) nachází hlásný profil kat. C, Sobotín  - Rudoltice 7. HP (Klepáčovský p.). Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým přenosem dat a zasíláním varovných sms. Náhradní pozorování za povodně provádí jednotka SDH a PK Sobotín. Provozovatelem je SO Údolí Desné.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-073
Průměrný vodní stav: 10 cm
Provozovatel stanice: SO Údolí Desné
Příjemci varovných SMS zpráv:
Předseda PK Sobotín
Místopředseda PK Sobotín
Členové PK Sobotín
PK Petrov nad Desnou
PK Rapotín
PK Vikýřovice
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
50
II.SPA pohotovost
60
III.SPA ohrožení
70
Četnost hlášení SPA
I.SPA každých 20 minut
II.SPA každých 10 minut
III.SPA každých 5 minut
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/5980
export evidenčního listu: 20.09.2021 16:37
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.