KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Sobůlky C-17 (Sobůlský potok)
Tok: Sobůlský potok
Stanice: Sobůlky C-17 (Sobůlský potok)
GPS: 49.02167°N, 17.07841°E
Obec: Sobůlky
ORP: Kyjov
Kraj: Jihomoravský
Hlásný profil kategorie C umístěný na zrekonstruovaném silničním mostě evid. č. 0549-1 na komunikaci III/0549 v obci, vzdušná strana, PB. Hlásný profil je složen pouze z vyznačených stupňů povodňové aktivity, neodesílá data a nachází se na ř. km 5,44.
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-075
Provozovatel stanice: Obecní úřad Sobůlky
Poznámka:
N-leté průtoky -  Q1 (0,7 m 3 /s); Q5 (2,8 m 3 /s); Q10 (4,1 m 3 /s); Q20 (6,1 m 3 /s); Q50 (9,5 m 3 /s); Q100 (12,5 m 3 /s) Souřadnice v S-JTSK:  X = -566018, Y = -1183525
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
75
II.SPA pohotovost
100
III.SPA ohrožení
120
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3-hodinové lhlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 30.09.2022 19:17
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.