KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Střelná (Střelenka)
Tok: Střelenka
Stanice: Střelná (Střelenka)
GPS: 49.17657°N, 18.09501°E
Obec: Střelná
ORP: Vsetín
Kraj: Zlínský
Hlásný profil s automatickým přenosem dat je umístěn na mostě u č. p. 127 v obci Střelná. Provozovatelem je obec Střelná. O kousek dál na toku je instalována vodočetná lať bez automatického přenosu dat, která byla využívána do roku 2019.
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-043
Provozovatel stanice: Obec Střelná
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
70
II.SPA pohotovost
90
III.SPA ohrožení
100
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 2x denně
III.SPA 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Naměřená data jsou dostupná na: http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/26847
export evidenčního listu: 28.09.2021 15:59
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.