KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Svojanov (Křetínka)
Tok: Křetínka
Stanice: Svojanov (Křetínka)
GPS: 49.62411°N, 16.41078°E
Obec: Svojanov
ORP: Polička
Kraj: Pardubický
Hlásný profil kat. C se nachází na mostku přes Křetínku u č. p. 68 ve Svojanově. Zprávy o vývoji povodňové situace předává městys Svojanov obcím Bohuňov a Horní Poříčí, které se nacházejí níže na toku Křetínky. Hladinoměr je vybavený automatickým hladinoměrným čidlem s dálkovým přenosem dat. Provozovatelem hladinoměru je Povodí Moravy, s. p.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-02-0280-0-00
Provozovatel stanice: Povodí Moravy, s. p.
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
60
II.SPA pohotovost
100
III.SPA ohrožení
130
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: http://spolecnamorava.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: http://spolecnamorava.cz/content/vip/app/detail.html#?objektId=993d4a44-2809-44d6-83e5-3f9ecbff120e&typObjektId=3
export evidenčního listu: 04.02.2023 04:11
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.