KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Terezín (Ohře)
Tok: Ohře
Stanice: Terezín (Ohře)
GPS: 50.5117°N, 14.1564°E
Obec: Terezín
ORP: Litoměřice
Kraj: Ústecký
Ohře, jez Terezín dolní hladina. Jižně od mostu přes ulici Pražská.
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-04-005
Provozovatel stanice: Mikroregion Porta Bohemica
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: www.sap.poh.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://sap.poh.cz/portal/SaP/cz/PC/Mereni.aspx?id=3477&oid=3
export evidenčního listu: 07.07.2020 10:22
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.