KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Tichá (Tichávka)
Tok: Tichávka
Stanice: Tichá (Tichávka)
GPS: 49.5712299°N, 18.2219078°E
Obec: Tichá
ORP: Frenštát pod Radhoštěm
Kraj: Moravskoslezský
Automatický hladinoměr se nachází v obci Tichá naproti ZŠ na levém břehu toku Tichávka. Hlásný profil je vybaven i vodočetnou latí. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Tichá. O vývoji stavu hladiny v hlásném profilu informuje povodňový orgán města Kopřivnice a ORP Kopřivnice.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-1340
Provozovatel stanice: Povodí Odry, státní podnik
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
140
II.SPA pohotovost
180
III.SPA ohrožení
220
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: http://app.pod.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: http://app.pod.cz/portal/SaP/cz/PC/Mereni.aspx?id=300256549&oid=1
export evidenčního listu: 21.06.2021 13:12
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.