KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Třebětice (Rusava)
Tok: Rusava
Stanice: Třebětice (Rusava)
GPS: 49.32518°N, 17.51185°E
Obec: Třebětice
ORP: Holešov
Kraj: Zlínský
Hlásný profil kategorie C se nachází na Rusavě v místě soutoku s jejím levostranným přítokem. Hlásný profil je vybaven hladinoměrem s automatickým přenosem dat. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-126
Provozovatel stanice: ČHMÚ Brno
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
190
II.SPA pohotovost
230
III.SPA ohrožení
270
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: http://www.pmo.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.pmo.cz/portal/sap/cz/mereni_155.htm
export evidenčního listu: 15.06.2021 00:00
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.