KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Trnávka (Trnávka)
Tok: Trnávka
Stanice: Trnávka (Trnávka)
GPS: 49.68284°N, 18.18122°E
Obec: Trnávka
ORP: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil kategorie C se nachází v obci Trnávka u silnice III/4807 a je umístěn na silničním mostě přes vodní tok Trnávka. Profil je ve správě obce Trnávka.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-1420
Provozovatel stanice: Obec Trnávka
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
70
II.SPA pohotovost
120
III.SPA ohrožení
170
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Naměřená data jsou dostupná na: https://povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/288
export evidenčního listu: 14.06.2021 23:16
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.