KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Trojanovice (Rokytná)
Tok: Rokytná
Stanice: Trojanovice (Rokytná)
GPS: 49.52707°N, 18.19599°E
Obec: Trojanovice
ORP: Frenštát pod Radhoštěm
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil je umístěn na toku Rokytná na mostě MK u Jednoty "Pod Javorníkem" (u budovy s č.p. 723). SPA jsou značeny na mostním pilíři třemi barevnými značkami (I.SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená). Hladiny SPA jsou měřeny odshora od horní hrany mostu.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-127
Provozovatel stanice: Obec Trojanovice
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
150
II.SPA pohotovost
200
III.SPA ohrožení
250
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 21.06.2021 11:43
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.