KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Tvarožná Lhota (Růsovec)
Tok: Růsovec
Stanice: Tvarožná Lhota (Růsovec)
GPS: 48.8800°N, 17.3543°E
Obec: Tvarožná Lhota
ORP: Veselí nad Moravou
Kraj: Jihomoravský
Hlásný profil se nachází na potoce Růsovec na ř. km 1,90. Hlásný profil je tvořen vodočetnou latí a je umístěn na betonovém mostě s propustkem. Stavy povodňové aktivity budou stanoveny následovně: I. SPA - stav bdělosti - do poloviny zatopení propustku (30 cm), II. SPA - stav pohotovosti - do tři čtvrtě zatopení propustku (45 cm), III. SPA - stav ohrožení - úplné zatopení propustku (60 cm). Hlásný profil je kategorie C a je ve správě obce Tvarožná Lhota.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-049
Provozovatel stanice: Obec Tvarožná Lhota
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
30
II.SPA pohotovost
45
III.SPA ohrožení
60
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 14.06.2021 23:22
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.