KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Úsobrno - jih obce (Úsobrnský potok)
Tok: Úsobrnský potok
Stanice: Úsobrno - jih obce (Úsobrnský potok)
GPS: 49.5849°N, 16.7662°E
Obec: Úsobrno
ORP: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
Hlásný profil se nachází na potoce Úsobrnský potok na ř. km 7,29. Hlásný profil je tvořen vodočetnou latí a je umístěn na silničním mostě. Stavy povodňové aktivity budou stanoveny následovně: I. SPA - stav bdělosti - 60 cm, II. SPA - stav pohotovosti - 100 cm, III. SPA - stav ohrožení - 150 cm. Hlásný profil je kategorie C a je ve správě obce Úsobrno.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-088
Provozovatel stanice: Obec Úsobrno
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
60
II.SPA pohotovost
100
III.SPA ohrožení
150
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 01.10.2023 17:50
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.