KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Úštěk (Úštěcký potok)
Tok: Úštěcký potok
Stanice: Úštěk (Úštěcký potok)
GPS: 50.58557°N, 14.34832°E
Obec: Úštěk
ORP: Litoměřice
Kraj: Ústecký
Hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat se nachází na Úštěckém potoce za požární stanicí. Povodňová komise města Úštěk předává informace o vývoji vodního stavu v hlásném profilu kategorie C povodňovým komisím obcí Drahobuz a Vrutice a příslušnému ORP Litoměřice. Provozovatelem je město Úštěk.
Číslo hydrologického pořadí: 1-12-03-0500-0-00
Provozovatel stanice: Město Úštěk
Příjemci varovných SMS zpráv:
starosta
místostarosta
tajemník
krizové řízení
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
70
II.SPA pohotovost
100
III.SPA ohrožení
120
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/cz/#lvs#graph#42583#Ustek-H
export evidenčního listu: 28.11.2022 20:45
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.