KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Úvaly (Úvalský rybník)
Tok: Škvorecký potok
Stanice: Úvaly (Úvalský rybník)
GPS: 50.06433°N, 14.72724°E
Obec: Úvaly
ORP: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Kraj: Středočeský
Hladinoměr kategorie C je umístěn na mostu mezi Horním úvalským rybníkem a rybníkem Lhoták. Hladinoměr slouží k informaci o průtocích městu Úvaly na Škvoreckém potoku. Škvorecký potok je pravostranný přítok řeky Výmoly. Do řeky se vlévá v jižní části města Úvaly. Provozovatelem hladinoměru je město Úvaly.
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-07-054
Provozovatel stanice: město Úvaly
Příjemci varovných SMS zpráv:
Starosta města Úvaly
Vedoucí Veřejně prospěšných služeb
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
115
II.SPA pohotovost
130
III.SPA ohrožení
150
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA 4x min.
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: http://hladiny.cz/cz/#chmi#graph#44626#Uvaly-rybnik
export evidenčního listu: 27.11.2021 14:51
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.