KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Vápenná (Vidnávka)
Tok: Vidnavka
Stanice: Vápenná (Vidnávka)
GPS: 50.28299°N, 17.09838°E
Obec: Vápenná
ORP: Jeseník
Kraj: Olomoucký
Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Vidnavku v obci Vápenná, nad obecním úřadem. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Vápenná, která je i provozovatelem profilu.
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-041
Provozovatel stanice: Obec Vápenná
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda PK
místopředseda PK
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
90
II.SPA pohotovost
120
III.SPA ohrožení
160
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: https://povodnovyportal.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: https://povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/121
export evidenčního listu: 08.06.2023 10:28
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.