KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Velké Hydčice (Otava)
Tok: Otava
Stanice: Velké Hydčice (Otava)
GPS: 49.30062°N, 13.66355°E
Obec: Velké Hydčice
ORP: Horažďovice
Kraj: Plzeňský
Hladinoměr obce Velké Hydčice je umístěn na mostní konstrukci přes řeku Otavu ve střední části obce. Informace o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňová komise obce Velké Hydčice povodňovým orgánům obce Malý Bor a města Horažďovice.
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-01-102
Průměrný vodní stav: 78 cm
Nejvyšší zaznamenaný stav: 9 843cm (01.01.1970)
Provozovatel stanice: Obec Velké Hydčice
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda PK Velké Hydčice Jaroslav Portášik
tajemník PK Velké Hydčice Vlastimil Vinter
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
150
II.SPA pohotovost
200
III.SPA ohrožení
230
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 2 x denně
III.SPA každé 3h
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: http://www.edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.edpp.cz/zarizeni/otava-velke-hydcice-
export evidenčního listu: 23.07.2024 07:27
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.