KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Vodoměrná stanice NMNM (Bobrůvka)
Tok: Bobrůvka
Stanice: Vodoměrná stanice NMNM (Bobrůvka)
GPS: 49.55375°N, 16.07241°E
Obec: Nové Město na Moravě
ORP: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
Hladinoměrná stanice kat. C ve správě města je umístěna na mostní konstrukci přes vodní tok Bobrůvka v jižní části k. ú. Most je umístěn na silnici spojující Nové Město na Moravě a obec Petrovice.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-078
Provozovatel stanice: Město Nové Město na Moravě
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
90
II.SPA pohotovost
130
III.SPA ohrožení
160
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 4x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: https://www.povodnovyportal.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/771
export evidenčního listu: 13.04.2024 18:10
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.