KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Zabrušany - VD Všechlapy
Tok: Bouřlivec
Stanice: Zabrušany - VD Všechlapy
GPS: 50.6084066°N, 13.7847710°E
Obec: Zabrušany
ORP: Teplice
Kraj: Ústecký
Zabrušany - VD Všechlapy je hlásný profil kategorie C, jedná se o vodoměrnou lať nacházející se na věži VD Všechlapy u hráze. Provozovatelem profilu je POH - Závod Chomutov. 
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-01-067
Provozovatel stanice: POH - Závod Chomutov
Poznámka:
Jednotlivá SPA jsou uvedeny v metrech nad mořem. I. SPA 212 m n. m., II. SPA 213 m n. m. a III. SPA 213,53 m n. m.
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
212
II.SPA pohotovost
213
III.SPA ohrožení
213
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: NE
SMS: NE
Naměřená data jsou dostupná na: http://sap.poh.cz/portal/Nadrze/cz/PC/Mereni.aspx?id=2091&oid=2
export evidenčního listu: 11.08.2022 17:33
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.