KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Zaječice (Ležák)
Tok: Ležák
Stanice: Zaječice (Ležák)
GPS: 49.91088°N, 15.88282°E
Obec: Zaječice
ORP: Chrudim
Kraj: Pardubický
Ultrazvukové čidlo je umístěno na mostní konstrukci silnice II/358 nad tokem Ležák. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Zaječice. Obec dále varuje obec Řestoky, která se nachází níže na toku pod obcí a dále varuje příslušné ORP (Chrudim).
Číslo hydrologického pořadí: 1-03-03-097
Nejvyšší zaznamenaný stav: 289cm (17.05.2016)
Provozovatel stanice: Obec Zaječice
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda povodňové komise
místopředseda povodňové komise
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
130
II.SPA pohotovost
150
III.SPA ohrožení
170
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 hod hlášení
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.edpp.cz/zarizeni/zajecice-lezak-/
export evidenčního listu: 23.07.2024 23:30
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.