KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Žalhostice (Labe)
Tok: Labe
Stanice: Žalhostice (Labe)
GPS: 50.5221°N, 14.0932°E
Obec: Žalhostice
ORP: Litoměřice
Kraj: Ústecký
Hlásný profil Žalhostice (Labe) je umístěn na slepém rameni Labe pod mostní konstrukcí. Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat a zasíláním varovných sms zpráv. Obec Žalhostice o povodňové situaci dále informuje povodňovou komisi ORP Litoměřice a obec Velké Žernoseky ležící níže na vodním toku.
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-05-009
Provozovatel stanice: Mikroregion Porta Bohemica
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
250
II.SPA pohotovost
300
III.SPA ohrožení
350
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#50115#Zalhostice-H
export evidenčního listu: 25.02.2020 23:53
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.