KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Zátor (Opava)
Tok: Opava
Stanice: Zátor (Opava)
GPS: 50.04295°N, 17.58035°E
Obec: Zátor
ORP: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
Hladinoměrná stanice kat. C obce Zátor se nachází na přemostění přes Opavu v obci Zátor, v blízkosti společnosti Iktus. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Zátor. Obec dále varuje obec Brantice a město Krnov, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Krnov).
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-037
Provozovatel stanice: Obec Zátor
Příjemci varovných SMS zpráv:
Salome Sýkorová starostka obce Zátor
Vladimír Dofek starosta obce Brantice
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
150
II.SPA pohotovost
200
III.SPA ohrožení
250
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/cz/#lvs#graph#42635#Zator-H
export evidenčního listu: 19.09.2021 13:36
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.