KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Zátor (Zátoráček)
Tok: Zátoráček
Stanice: Zátor (Zátoráček)
GPS: 50.04344°N, 17.58983°E
Obec: Zátor
ORP: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil kat. C ve správě Povodí Odry, státní podnik. Zařízení pro měření umístěné ve zděném sloupku v centrální části obce, na levém břehu VT Zátoráček, vybaveno automatickým radiovým přenosem dat na VH dispečink Povodí Odry. V místě měření je dno VT z kamenné dlažby. Stanice se nachází v blízkosti OÚ, nadmořská výška 365 m n.m.
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-0340
Provozovatel stanice: Povodí Odry, státní podnik
Poznámka:
N-leté průtoky [m 3 .s -1 ] Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 0,816 1,860 3,620 5,250 7,150 10,10 12,70
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
120
II.SPA pohotovost
160
III.SPA ohrožení
190
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: VHD Povodí Odry
Naměřená data jsou dostupná na: http://app.pod.cz/portal/SaP/cz/PC/Mereni.aspx?id=300283041&oid=1
export evidenčního listu: 19.09.2021 12:15
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.