KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Žulová (Stříbrný potok)
Tok: Stříbrný potok
Stanice: Žulová (Stříbrný potok)
GPS: 50.30816°N, 17.09794°E
Obec: Žulová
ORP: Jeseník
Kraj: Olomoucký
Hladinoměrná stanice se nachází přímo před budovou městského úřadu na mostní konstrukci přes Stříbrný potok a je vybavena čidlem na detekování výšky hladiny. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem je město Žulová.
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-044
Provozovatel stanice: Město Žulová
Příjemci varovných SMS zpráv:
starosta města, předseda PK
místostarosta města, místopředseda PK
velitel JSDH II Žulová, člen PK
velitel JSDH V Tomíkovice, člen PK
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
60
II.SPA pohotovost
90
III.SPA ohrožení
110
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1 x denně
II.SPA 4 x denně
III.SPA 3 hodinové hlášení
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: NE
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: profil neumožňuje přenos dat
export evidenčního listu: 08.06.2023 10:19
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.