KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Žulová (Stříbrný potok - ČHMÚ)
Tok: Stříbrný potok
Stanice: Žulová (Stříbrný potok - ČHMÚ)
GPS: 50.30531°N, 17.09256°E
Obec: Žulová
ORP: Jeseník
Kraj: Olomoucký
Hladinoměrná stanice se nachází na Stříbrném potoce pod silničním mostem silnice III/45316 nad městem, směrem na obec Skorošice, levý břeh. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem je ČHMU Ostrava.
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-044
Provozovatel stanice: ČHMÚ Ostrava
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
110
II.SPA pohotovost
130
III.SPA ohrožení
150
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: NE
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: profil neumožňuje přenos dat
export evidenčního listu: 22.01.2022 22:35
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.