KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Žulová-Žlíbek (Vidnávka)
Tok: Vidnavka
Stanice: Žulová-Žlíbek (Vidnávka)
GPS: 50.32192°N, 17.10797°E
Obec: Žulová
ORP: Jeseník
Kraj: Olomoucký
Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno na mostku přes Vidnavku v Žulové v části Žlíbek. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Žulová. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňovému orgánu ORP Jeseník a povodňovým orgánům obcí Kobylá nad Vidnavkou a Velká Kraš. Provozovatelem hladinoměru je město Žulová
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-045
Provozovatel stanice: Město Žulová
Příjemci varovných SMS zpráv:
starosta města Žulová
tajemníkm PK
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
90
II.SPA pohotovost
120
III.SPA ohrožení
140
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: https://povodnovyportal.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/125
export evidenčního listu: 16.01.2022 19:43
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.