KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Zvole (Morava)
Tok: Morava
Stanice: Zvole (Morava)
GPS: 49.84063°N, 16.92629°E
Obec: Zvole
ORP: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
Hladinoměrná stanice kat. C obce Zvole je vybudována na břehu řeky Moravy ve východní části obce. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje obce Lukavice a Bohuslavice, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Zábřeh).
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-053
Provozovatel stanice: Obec Zvole
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda povodňové komise
místopředseda povodňové komise
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
210
II.SPA pohotovost
260
III.SPA ohrožení
310
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/cz/#lvs#graph#23827#Zvole-H1
export evidenčního listu: 04.08.2021 16:47
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.