ENVIPARTNER, s.r.o. - Zpracovatel digitálních povodňových plánů

Společnost ENVIPARTNER, s.r.o. poskytuje obcím, městům, krajům, FO, PO komplexní služby v oblasti povodňové ochrany. Jedná se především o zpracování povodňových plánů (i digitálních), modernizaci varovných systémů, správu, přenos a úschovu dat včetně jejich aktualizací.

PEPR Consulitng s.r.o.

Společnost PEPR Consulting je konzultační a PR agentura, která se zabývá profesionální komunikací v soukromém i veřejném sektoru. Na českém trhu působí od roku 2010. Mezi její nejvýznamější klienty patří například společnosti AMWAY, E.ON, FUJITSU a SLEVOMAT. 

EnviWeb.cz

Cílovou skupinou návštěvníků serveru EnviWeb.cz jsou odborníci na životní prostředí a jeho jednotlivé složky. Ekologové podniků, pracovníci firem poskytující služby v oboru a vyrábějících či prodávajících výrobky a technologie pro ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce, zástupci a studenti vysokých škol se zaměřením na ŽP, zástupci a členové odborných svazů, pracovníci státní správy a samosprávy, pořadatelé a účastníci odborných akcí, vydavatelé a čtenáři odborných publikací... Za dobu své existence se EnviWeb.cz stal jedním z nejvyhledávanějších informačních zdrojů v oboru životního prostředí s návštěvností přes 3000 uživatelů denně. Spolupracujeme s nejvýznamnějšími pořadateli odborných akcí v našem oboru, vydavateli odborných periodik a řadou profesních sdružení.

Více informací naleznete na stránkách společnosti www.enviweb.cz.

EMPEMONT, s.r.o.

Firma EMPEMONT Valašské Meziříčí zajišťuje špičkové komunikační, ozvučovací a osvětlovací systémy výhradně vlastní výroby jako unikátní aplikace pro města, obce, firmy a další instituce. Na trhu působí od roku 1992.

Požární bezpečnost

Požární bezpečnost s.r.o. je přední prodejce hasičské a záchranářské techniky, výzbroje a výstroje na českém trhu. Provádí revize a opravy hasících přístrojů. Dále poskytují služby outsourcingu v oblasti požární ochrany (PO), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Firma Požární bezpečnost s.r.o. je certifikovaným dodavatelem dle normy ISO 9001:2008.

BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.

Společnost BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. působí na trhu již od roku 1996. Postupným vývojem a kvalitou poskytovaných služeb se dostala mezi nejvýznamnější společnosti v oboru ozvučovací a rozhlasové techniky.

FRANK BOLD

FRANK BOLD je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři. Tento právní subjekt v posledních letech jsme rozšířil působnost po celé České republice, právní kancelář má také v Polsku a pobočku i v Bruselu.

MINOVA BOHEMIA, s.r.o. - Protipovodňová prevence a sanace škod způsobených velkou vodou

Společnost MINOVA BOHEMIA, s.r.o. se věnuje instalaci preventivních protipovoďnových opatření a sanaci škod způsobených velkou vodou. Používá technologie ke zvyšování odolnosti stavebních konstrukci proti povodním, např. kotvení hornin a valů, utěsňování  a zpevňování protipovoďnových zábran.