Elektronický Digitální Povodňový Portál

Horní Poříčí - Fotodokumentace

ID Foto Popis Obec Katastr Směr Autor
14195704.png Most vedoucí přes hlavní komunikaci v intravilánu obce u č. p. 138 Horní Poříčí Horní Poříčí u Letovic ENVIPARTNER, s. r. o. mapa
14195025.png Vyústění zatrubnění vodního toku u č.p. 138 Horní Poříčí Horní Poříčí u Letovic ENVIPARTNER, s. r. o. mapa
14195023.png Horská vpusť pod svahem v severovýchodní části obce Horní Poříčí Horní Poříčí u Letovic ENVIPARTNER, s. r. o. mapa
14195339.png Most vedoucí přes hlavní komunikaci v intravilánu obce u č. p. 138. Horní Poříčí Horní Poříčí u Letovic ENVIPARTNER, s. r. o. mapa
14195045.png Propustek pod svahem v severovýchodní části obce Horní Poříčí Horní Poříčí u Letovic ENVIPARTNER, s. r. o. mapa
14169104.png Svah v severovýchodní části obce. Horní Poříčí Horní Poříčí u Letovic ENVIPARTNER, s. r. o mapa
14169109.jpg Svah v jihozápadní části obce Horní Poříčí Horní Poříčí u Letovic JZ ENVIPARTNER, s. r. o mapa
14168525.png Lávka u č.p. 79 Horní Poříčí Horní Poříčí u Letovic ENVIPARTNER, s. r. o mapa
14195366.png Most u č.p. 32 Horní Poříčí Horní Poříčí u Letovic ENVIPARTNER, s. r. o. mapa
14195358.png Lávka nedaleko č.p. 129 Horní Poříčí Horní Poříčí u Letovic ENVIPARTNER, s. r. o. mapa
12634426.jpg Most u č.p. 127 Horní Poříčí Horní Poříčí u Letovic ENVIPARTNER, s. r. o. mapa
12634423.jpg Koryto vodního toku Křetínka a opěrná zeď u č.p. 38 Horní Poříčí Horní Poříčí u Letovic ENVIPARTNER, s. r. o. mapa
12634421.png Lávka u č.p. 96 Horní Poříčí Horní Poříčí u Letovic ENVIPARTNER, s. r. o. mapa
12634422.jpg Lávka u č.p. 38 Horní Poříčí Horní Poříčí u Letovic ENVIPARTNER, s. r. o. mapa
12636576.jpg Lávka u č.p. 17 Horní Poříčí Horní Poříčí u Letovic ENVIPARTNER, s.r.o. mapa
12270948.jpg Srážkoměrná stanice Křtěnov Křtěnov Křtěnov u Olešnice neuveden mapa
12183167.jpg Obecní úřad - evakuační středisko. Skrchov Skrchov JV Ing. Lumír Pála - PIP © Copyright mapa