Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi města zřizuje rada města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

náměstí Míru 43, 76316 Fryšták
Tel.: 577 911 051
E-mail: mesto.frystak@frystak.cz
Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
Tel.: 577630108, 577630501, 604220259
Fax: 577432911
E-mail: povodne@zlin.eu
Třída Tomáše Bati 21, 761 90, Zlín
Tel.: 577 043 100
E-mail: jiri.cunek@kr-zlinsky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.