Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

náměstí Míru 43, 76316 Fryšták
Tel.: 577 911 051
E-mail: mesto.frystak@frystak.cz
Zarámí 4421, 761 40 Zlín
Tel.: 577 630 955, 577 630 501, 604 220 259
E-mail: martinavasatkova@zlin.eu


Vodoprávní úřad - RNDr. Martina Vašátková (vedoucí oddělení)
Tel: 577 630 955
E-mail: martinavasatkova@zlin.eu
Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Tel.: 577 043 355
Fax:
577 043 352
E-mail:
dana.zapecova@kr-zlinsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra