Hladinoměry - Albrechtice

Albrechtice jih (Moravská Sázava)

Hlásný profil kategorie C Albrechtice jih (Moravská Sázava) se nachází na mostní konstrukci 43 - 070 na silnici I. třídy I/43 přes vodní tok Moravská Sázava v jižní části intravilánu obce Albrechtice. Hlásný profil je složen pouze z automatického ultrazvukového hladinoměrného čidla a je provozován městem Lanškroun.

Albrechtice (Moravská Sázava)

Hlásný profil kategorie B Albrechtice Sever A (Moravská Sázava) se nachází na opěrné zdi silničního mostu na severním konci intravilánu obce Albrechtice u točny autobusů na pravém břehu vodního toku Moravská Sázava. Hlásný profil je složen pouze z vodočetné latě a neodesílá data. Provozovatelem je obec Albrechtice.

Albrechtice střed B (Moravská Sázava)

Hlásný profil kategorie C Albrechtice střed B (Moravská Sázava) se nachází na silničním mostě na severním konci intravilánu obce Albrechtice u točny autobusů na vodním toku Moravská Sázava. Hlásný profil je vybaven automatickým ultrazvukovým hladinoměrným čidlem a vodočetnou latí s vyznačenými SPA a je provozován obcí Albrechtice.

 

Výprachtice (Moravská Sázava)

Hlásný profil kategorie C Výprachtice (Moravská Sázava) se nachází na mostní konstrukci přes vodní tok Moravská Sázava v jižní části intravilánu obce Výprachtice. Hlásný profil je vybaven automatickým ultrazvukovým hladinoměrným čidlem a vodočetnou latí s vyznačenými SPA a je provozován městem Lanškroun.

Výprachtice (Sázavský potok)

Hlásný profil kategorie C Výprachtice (Sázavský potok) se nachází na mostní konstrukci přes Sázavský potok na jihovýchod od intravilánu obce Výprachtice. Hlásný profil je vybaven automatickým ultrazvukovým hladinoměrným čidlem a vodočetnou latí s vyznačenými SPA a je provozován městem Lanškroun.