Hladinoměry - Bobrová

Nové Město na Moravě (Bobrůvka)

Automatické hladinoměrné čidlo se nachází na konzoli nad korytem Bobrůvky u SOU na ulici Bělisko. Informaci o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňový orgán města Nové Město na Moravě povodňovým orgánům obcí Radešínská Svratka, Řečice a městyse Bobrová, a povodňovému orgánu ORP Nové Město na Moravě.

Radešínská Svratka (Bobrůvka – Loučka)

Vodoměrná stanice bude umístěna na most přes vodní tok Bobrůvka (Loučka) v obci Radešínská Svratka. Most je součástí komunikace směřující od obce Řečice do městysu Bobrová. Měrný bod bude podávat data s dostatečným předstihem a zároveň bude zachována vysoká přesnost informací pro ohrožené území. Součástí instalace vodoměrné stanice bude také umístění vodoměrné latě. Řídící jednotka bude umístěna na sloupu rozvodných závodů. Výkop bude 2 metry dlouhý. Kabel k čidlu bude uložen v PVC a kovových chráničkách. Vodočetná lať bude upevněna k mostní konstrukci.