Hladinoměry - Bystrovany

Bystrovany (Bystřice)

Jedná se o hladinoměr kategorie C, který se nachází na mostovce mostu u hasičské zbrojnice v Bystrovanech. Provozovatelem je město Olomouc.

Hlubočky H2 (Bystřice)

Hladinoměrná stanice Hlubočky H2 se nachází na přemostění přes řeku Bystřici, v místní části Hlubočky. Provozovatelem je obec Hlubočky. Profil  kategorie C monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Hlubočky. Obec dále varuje město Velká Bystřice, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Velká Bystřice (Bystřice)

Hlásný profil kategorie B Velká Bystřice ve správě ČHMÚ Ostrava. Profil je umístěn na levém břehu vodního toku Bystřice, pod zahrádkářskou osadou naproti stanici ČD Velká Bystřice.