Hladinoměry - Čelechovice

Kokory (Olešnice)

Hlásný profil kategorie B se nachází v obci Kokory u lávky pro pěší, pod kostelem, na pravém břehu. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava. Platnost SPA je stanoven pro úsek toku Penčice až ústí Olešnice do Moravy.