Hladinoměry - Česká Metuje

Česká Metuje (Metuje)

Hlásný profil kategorie C se nachází na přemostění přes vodní tok Metuje (u obecního úřadu). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje obec Maršov nad Metují, která se nachází na toku Metuje pod obcí a ORP Náchod.

Dolní Teplice (Metuje)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat a vodočetná lať jsou umístěny na mostní konstrukci přes řeku Metuji u čistírny odpadních vod v Dolních Teplicích. Hlásný profil kategorie C je ve správě města Broumov.

Maršov nad Metují (Metuje)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ. Nachází se v obci Velké Petrovice. Je platný pro úsek: horní tok – ústí Židovky. Mezi kritická místa patří Adršpach, Teplice, Dědov, Česká Metuje a Maršov nad Metují.

Teplice nad Metují - skály (Metuje)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno u č. p. 131 na mostní konstrukci přes řeku Metuji ve Střmenském podhradí. Vodočetná lať se nachází na přilehlé břehové zdi. Hlásný profil kategorie C je ve správě města Broumov.