Hladinoměry - Česká Ves

Bělá pod Pradědem - Koliba (Bělá)

Hladinoměrná stanice Bělá - Koliba kat. C ve správě obce Bělá pod Pradědem se nachází na přemostění přes řeku Bělou v obecní části Bělá pod zaústěním Studeného potoka. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Bělá pod Pradědem. Obec dále varuje město Jeseník a obec Českou Ves, které se nacházejí níže na toku a také informuje příslušné ORP (Jeseník).

Česká Ves (Bělá)

Hladinoměrné čidlo s tlakovou sondou je umístěno u silničního mostu v ulici Jesenická (na hranici katastrálního území České Vsi a Jeseníku). Profil  kat. C ve správě obce Česká Ves monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Česká Ves. Obec dále varuje povodňový orgán obce Písečná, která se nachází níže na toku, a také informuje příslušné ORP (Jeseník).

Česká Ves (Bělá) - vodočet

Vodočetná lať místa vizuální kontroly je umístěna u mostu přes řeku Bělou v Makarenkově ulici. Vodočet monitoruje hlídková služba obce. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Česká Ves. Obec dále varuje povodňový orgán obce Písečná, která se nachází níže na toku, a také informuje příslušné ORP (Jeseník).

Jeseník (Bělá)

Hladinoměr kat. C ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází ve městě Jeseník, na levém břehu toku Bělá, nedaleko mostu na ulici Karla Čapka.

Lipová-Lázně (Staříč) C15

Hlásný profil kat. C ve správě obce Lipová-Lázně se nachází 15 m nad mostkem k Lázeňskému vrchu, na levém břehu u domu č. p. 265. Platnost SPA Lipová-lázně, Jeseník.