Hladinoměry - Děhylov

Branka u Opavy (Moravice)

Hlásný profil kategorie A se nachází u jezu na řece Moravici (ř. km 6,22) nedaleko ČOV. Hladinoměr je správě ČHMÚ.

Děhylov (Děhylovský potok)

Při vstupu Děhylovského potoka do intravilánu obce se u č. p. 77 nachází hlásný profil kategorie C. V těchto místech dochází při přívalových srážkách z důvodu nedostatečného průtočného profilu koryta k vybřežení potoka. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Děhylov.

Děhylov (Opava)

Hlásný profil se nachází cca 500 m za nádražím ČD Děhylov na pravém břehu řeky Opavy. Provozovatelem stanice je Povodí Odry, s.p.

Opava (Opava)

Hlásný profil se nachází naproti budovy závodu Povodí Odry, státní podnik na pravém břehu řeky Opavy. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.