Hladinoměry - Děhylov

Branka u Opavy (Moravice)

Hlásný profil kat. A ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází u jezu na pravém břehu řeky Moravice (ř. km 6,22) cca 1 km po proudu od posledních zahrádek v Brance v polích nedaleko ČOV. Úsek platnosti SPA: pod Kružberkem - soutok s Opavou.

Děhylov (Děhylovský potok)

Při vstupu Děhylovského potoka do intravilánu obce se u č. p. 77 nachází hlásný profil kategorie C. V těchto místech dochází při přívalových srážkách z důvodu nedostatečného průtočného profilu koryta k vybřežení potoka. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných SMS zpráv a vodočetnou latí. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Děhylov.

Děhylov (Opava)

Hlásný profil kat. A se nachází cca 500 m za nádražím ČD Děhylov na pravém břehu řeky Opavy. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava. Platnost úseku SPA je od statutárního města Opava až po ústí do Odry.

Opava (Opava)

Hlásný profil kat. A se nachází naproti budovy závodu Povodí Odry, státní podnik na pravém břehu řeky Opavy. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava. Úsek platnosti SPA: Krnov - Opava.