Hladinoměry - Dešná

Všemina-C5 (Všeminka)

Hlásný profil se nachází na toku Všeminka v jejím 2,084 (8,360) ř. km u č.p. 175 v horní části obce Všemina. Hlásný profil je vybaven ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů. Vlastníkem, provozovatelem a příjemcem varovných zpráv je obec Všemina. Ta poté dává vědět ORP Vizovice, obcím Dešná, Neubuz a Slušovice.

Všemina-C6 (Všeminka)

Hlásný profil se nachází na toku Všeminka v jejím 6,166 ř. km u č.p. 125 ve střední části obce Všemina. Hlásný profil je vybaven ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů. Vlastníkem, provozovatelem a příjemcem varovných zpráv je obec Všemina. Ta poté dává vědět ORP Vizovice, obcím Dešná, Neubuz a Slušovice.