Hladinoměry - Dolní Újezd

Dolní Újezd (Desná)

Hladinoměr na Desné se nachází na pomezí správních území obcí Dolní Újezd a Desná. Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostí konstrukci v Přibiňovsi (ř. km 14,780). Profil neumožňuje on-line sledování vodních stavů. Hlásný profil provozuje obec Dolní Újezd. Pro samotnou ochranu obce před povodněmi mají význam hlásná čidla obcí výše na toku Desné (Horní Újezd, Poříčí u Litomyšle).

Horní Újezd a Desná (Desná)

Hladinoměrné čidlo na Desné se nachází na pomezí správních území obcí Horní Újezd a Desná. Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostní konstrukci u objektu č. p. 22 v místní části Cikov. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů.

Horní Újezd (Desná)

Hladinoměrné čidlo na Desné se nachází na pomezí správních území obcí Horní Újezd a Desná. Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostní konstrukci u č. p. 130 v místní části Víska. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů.

Poříčí u Litomyšle (Desná)

Hladinoměrné čidlo v obci Poříčí u Litomyšle se nachází na toku Desná na mostní konstrukci u č. p. 64. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů.