Hladinoměry - Holčovice

Holčovice (Opavice)

Vodoměrná stanice hlásného profilu je umístěná na povodní straně silničního mostu č. 453-023 ve středu obce.

Město Albrechtice (Opavice)

Zděná stanice (kategorie C) se nachází v centrální části města, na pravém břehu VT Opavice, vybavena automatický radiovým přenosem dat na VH dispečink Povodí Odry. Měření probíhá pomocí tlakového čidla.