Hladinoměry - Horní Maršov

Dolní Albeřice (Albeřický p.)

Hladinoměrná stanice Albeřice (Albeřický potok) se nachází na přemostění přes Albeřický potok, blízko č. p. 27 v Dolních Albeřicích. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Svoboda nad Úpou, které se nachází na toku Úpa pod obcí a ORP Trutnov.

Horní Lysečiny (Lysečinský p.)

Hladinoměrná stanice Lysečiny (Lysečinský potok) se nachází na přemostění přes Lysečinský potok blízko č. p. 28 severně od Dolních Lysečin. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Svoboda nad Úpou, které se nachází na toku Úpa pod obcí a ORP Trutnov.

Horní Maršov (Lysečinský potok)

Hladinoměrná stanice Horní Maršov (Lysečinský potok) se nachází na přemostění přes Lysečinský potok blízko č.p. 26. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Svoboda nad Úpou, které se nachází na toku Úpa pod obcí a ORP Trutnov.

Horní Maršov (Úpa)

Hlásný profil kat. A, ve správě ČHMÚ. Nachází se pod mostem v blízkosti OÚ, levý břeh.

Horní Maršov (Úpa); kat. C

Hladinoměrná stanice Horní Maršov (Úpa); kat. C se nachází na přemostění přes Úpu u obecního úřadu. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Svoboda nad Úpou, které se nachází na toku Úpa pod obcí a ORP Trutnov.