Hladinoměry - Horní Poříčí

Bohuňov (Křetínka)

Hlásný profil kat. C je umístěn na silničním mostě přes tok ve střední části obce Bohuňov nedaleko č. p. 63. Hladinoměr se skládá z UV sondy a vodočetné latě. Také umožňuje upozornění formou SMS. Provozovatelem hladinoměru je obec Prostřední Poříčí.

Svojanov (Křetínka)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostku přes Křetínku u č. p. 68 ve Svojanově. Zprávy o vývoji povodňové situace předává městys Svojanov obcím Bohuňov a Horní Poříčí, které se nacházejí níže na toku Křetínky. Hladinoměr je vybavený automatickým hladinoměrným čidlem s dálkovým přenosem dat. Provozovatelem hladinoměru je Povodí Moravy, s. p.