Hladinoměry - Horní Poříčí

Bohuňov (Křetínka)

Vodoměrná stanice kat. C (UV sonda a vodočetná lať) je umístěna na silničním mostě přes tok ve střední části obce Bohuňov. Provozovatelem stanice je obec Prostřední Poříčí.

Svojanov (Křetínka)

Hlásný profil kat. C je vybavený automatickým hladinoměrným čidlem s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Křetínku u č. p. 68 ve Svojanově. Zprávy o vývoji povodňové situace předává městys Svojanov obcím Bohuňov a Horní Poříčí, které se nacházejí níže na toku Křetínky. Provozovatelem stanice je Povodí Moravy, s. p.