Hladinoměry - Horní Poříčí

Bohuňov (Křetínka)

Vodoměrná stanice (UV sonda a vodočetná lať) je umístěna na povodní straně silničního mostu přes tok ve střední části obce Bohuňov.

Svojanov (Křetínka)

Hlásný profil vybavený automatickým hladinoměrným čidlem s dálkovým přenosem dat se nachází na mostku přes Křetínku u č. p. 68 ve Svojanově. Zprávy o vývoji povodňové situace předává městys Svojanov obcím Bohuňov a Horní Poříčí, které se nacházejí níže na toku Křetínky.