Hladinoměry - Horní Újezd

Horní Újezd a Desná (Desná)

Hladinoměrné čidlo na Desné se nachází na pomezí správních území obcí Horní Újezd a Desná. Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostní konstrukci u objektu č. p. 22 v místní části Cikov. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů.

Horní Újezd (Desná)

Hladinoměrné čidlo na Desné se nachází na pomezí správních území obcí Horní Újezd a Desná. Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostní konstrukci u č. p. 130 v místní části Víska. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů.

Horní Újezd (Lubenský potok)

Hladinoměrné čidlo na Lubenském potoce se nachází v místní části obce Horní Újezd zvané Podlubníček na mostku u č. p. 53. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů.

Lubná (Lubenský potok)

Hladinoměrné čidlo na Lubenském potoku  je umístěno na propustku pod silničním mostem u Obecního úřadu. Profil neumožňuje on-line sledování vodních stavů.

Poříčí u Litomyšle (Desná)

Hladinoměrné čidlo v obci Poříčí u Litomyšle se nachází na toku Desná na mostní konstrukci u č. p. 64. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů.