Hladinoměry - Hrochův Týnec

Blížňovice (Novohradka)

Hladinoměrné čidlo Blížňovice (kategorie C) se nachází na silničním mostě přes Novohradku ve středu obce u č. p. 43. Povodňová komise města Hrochův Týnec předává informace o vývoji vodního stavu v hlásném profilu povodňovým komisím obcí Chroustovice, Vejvanovice a Přestavlky a příslušnému ORP (Chrudim).

Hrochův Týnec (Ležák) - vodočet

Vodočetná lať místa vizuální kontroly je umístěna na silničním mostu v centru města, nedaleko Městského úřadu. Profil monitoruje hlídková služba města a předává informace povodňové komisi.

Chrast (Žejbro)

Hladinoměr kategorie C se nachází pod výustním objektem městské ČOV ve městě Chrast. Provozovatelem je město Chrast. SPA jsou platné pouze pro město Chrast.

Luže (Novohradka)

Hlásný profil kategorie B leží v obci Luže na mostu silnice směrem Luže - Zdislav, na levém břehu. Provozovatelem profilu je ČHMÚ Hradec Králové. Platnost SPA je po horní tok po Žejbro.

Řestoky (Ležák)

Hlásný profil kategorie C je umístěn v obci Řestoky. Hladinoměrné čidlo je umístěno na lávce u mostu.

Úhřetice (Novohradka)

Hlásný profil kategorie B leží v obci Úhřetice u mostu silnice Úhřetice - Dvakačovice na levém břehu. Provozovatelem profilu je ČHMÚ Hradec Králové. Platnost SPA je pro úsek toku: ústí Žejbra - ústí do Chrudimky.

Zaječice (Ležák)

Ultrazvukové čidlo je umístěno na mostní konstrukci silnice II/358 nad tokem Ležák. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Zaječice. Obec dále varuje obec Řestoky, která se nachází níže na toku pod obcí a dále varuje příslušné ORP (Chrudim).