Hladinoměry - Hustopeče nad Bečvou

Hustopeče nad Bečvou (Loučský p.)

Hladinoměr kat. C (ve správě městyse) je umístěn na Loučském potoce na ulici Chmelník a J. V. Choraze pod bytovými domy. Profil monitoruje hlídková služba městyse, hladinoměr automaticky přenáší data a zasílá varovné SMS zprávy předsedovi a místopředsedovi povodňové komise.

Hustopeče nad Bečvou, Poruba (Mřenka)

Hlásný profil kat. C (ve správě ORP Hranice) se nachází na povodní straně betonového mostu pod místní komunikací. Hladinu sleduje hlídková služba městyse, která předává informace hlásné službě. Město dále varuje obce Milotice nad Bečvou a ORP Hranice ležící níže na toku Bečvy, do které se Mřenka vlévá.

Choryně (Bečva) - nefunkční

Hladinoměr kat. C (ve správě obce Choryně) je umístěn na mostu silnice III. třídy č. 43913 (směrem na lokalitu Střítež) na severním okraji intravilánu. Hladinoměr je vybaven ultrazvukovou sondou a automaticky přenáší data. V současné době není funkční a obec ani neuvažuje o jeho znovuzprovoznění.

Jarcová (Vsetínská Bečva)

Hladinoměrná stanice kat. A se nachází na levém břehu Bečvy, 100 m pod mostem. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava. Hlásný profil se nachází na 65.20 říčním kilometru na levém břehu. Platnost SPA je pro úsek toku soutoku s Bystřicí - soutok s Rožnovskou Bečvou.

Kelč (Juhyně)

Hlásný profil kategorie B je umístěn ve městě Kelč na pravém břehu řeky nedaleko č. p. 294. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava. Platnost SPA je pro úsek od obce Všechovice po ústí do Bečvy. Stanice je vybavena automatickým přenosem dat, která lze kontrolovat na přiloženém odkazu. Město Kelč dále rozesílá zprávy MěÚ Valašské Meziříčí, OÚ Chropyně, VHD Povodí Moravy Brno a KOPIS HZS Zlín.

Milotice nad Bečvou (Milotický potok)

Hlásný profil kat. C (ve správě ORP Hranice) se nachází pod mostem na silnici č. I/35/. Hladinu sleduje hlídková služba města, která předává informace hlásné službě. Město dále varuje obec Milotice a ORP Hranice.

Teplice nad Bečvou (Bečva)

Hlásný profil kat. A na toku Bečva se nachází v Teplicích nad Bečvou. Profil je umístěn v areálu lázní Teplice n. Bečvou, cca 400 m nad lávkou pro pěší, levý břeh. Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava. SPA jsou platné pro úsek: Valašské Meziříčí - Lipník nad Bečvou.

Valašské Meziříčí (Rožnovská Bečva)

Hladinoměrná stanice kategorie A ve správě ČHMÚ Ostrava leží ve městě Valašské Meziříčí na toku Rožnovské Bečvy (ř. km 1,40) u jezu v ul. Kupkova. Platnost SPA je od Rožnova pod Radhoštěm po soutok se Vsetínskou Bečvou.