Hladinoměry - Jakubčovice nad Odrou

Jakubčovice nad Odrou (Odra)

Hlásný profil ve správě obce Jakubčovice nad Odrou je umístěn na mostu silnice č. II/442 šíře 18,37 m. Stupně povodňové aktivity jsou měřeny od spodní hrany mostu.

Jakubčovice - soutok (Odra)

Hlásný profil kategorie C, který je ve správě obce Jakubčovice nad Odrou, je umístěn na soutoku Dobešovského potoka s Odrou.

Klokočůvek - Odry (Odra)

Hlásný profil kategorie C na Odře se nachází v místní části Klokočůvek (10 km nad městem Odry) na mostě u poutního místa Panna Maria ve skále. Ultrazvuková sonda je umístěna na mostní konstrukci.