Hladinoměry - Ježov

Ježov (Hruškovice)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostku přes vodní tok Hruškovice, který se nachází v severovýchodní části katastrálního území Ježov na východ od fotbalového hřiště. Vodoměrná stanice je složena z ultrazvukového hladinového čidla a vodočetné latě a je umístěna na vlastním stožáru na levém břehu před lávkou směřující k oboře. Provozovatelem stanice je obec Ježov.

Ježov-most na místní komunikaci (Hruškovice)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostku přes vodní tok Hruškovice, který se nachází v severní části katastrálního území Ježov a je v provozování obce Ježov. Hlásný profil je složen pouze z vyznačených SPA.

Osvětimany nad přehradou (Hruškovice)
Hlásný profil kat. C je umístěn na severu městyse Osvětimany na mostě U Cikánova. Profil je osazen automatickým hladinovým čidlem s dálkovým přenosem dat.
SPA jsou platná pro úsek: městys Osvětimany. Majitelem a provozovatelem je městys Osvětimany.
Osvětimany pod přehradou (Klimentský potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn v severní části Osvětiman na mostě u koupaliště při soutoku s Hruškovicí. Profil je osazen automatickým hladinovým čidlem s dálkovým přenosem dat.
SPA jsou platná pro úsek: městys Osvětimany. Majitelem a provozovatelem je městys Osvětimany.