Hladinoměry - Kaplice

Kaplice (Malše)

Hlásný profil ve správě ČHMÚ České Budějovice se nachází na pravém břehu pod silničním mostem přes vodní tok Malše v ř. km 48 na katastrálním území Blansko u Kaplice poblíž domu č. p. 52. Hladinoměrné čidlo je vybaveno automatickým přenosem dat.

Kaplice (Malše) - kat. C

Hladinoměrná stanice Kaplice (Malše) se nachází na přemostění přes řeku Malši, zhruba 3 kilometry jižně od města Kaplice (parcela 250/3, k. ú. Mostky).. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Římov které se nachází na toku Malše pod městem a ORP Kaplice.

Ličov (Černá)

Hlásný profil ve správě ČHMÚ České Budějovice se nachází na pravém břehu na silničním mostu Hradiště-Benešov nad Černou v ř. km 8,9 na katastrálním území Ličov. Platnost SPA pro úsek toku je od Líčova po ústí do Malše

Pořešín (Malše)

Hlásný profil ve správě ČHMÚ České Budějovice se nachází na levém břehu cca 200 metrů proti proudu vodního toku Malše od silničního mostu Pořešín-Besednice v ř. km 40,1 na katastrálním území Pořešín. Platnost SPA pro úsek toku je od soutoku s Černou po vtok do vodní nádrže Římov.