Hladinoměry - Kyjov

Bohuslavice-čidlo (Kyjovka)

Automatické hladinoměrné čidlo s odesíláním dat se nachází na mostku přes Kyjovku nad Bohuslavicemi. Vývoj stavu hladiny sleduje povodňová komise města Kyjova. Informace dále předává povodňovým komisím obce Svatobořice-Mistřín a města Dubňany.

Bohuslavice (Kyjovka)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostě přes Kyjovku v části Bohuslavice (u č. p. 4058). Stupně povodňové aktivity jsou vyznačeny na pilíři mostu na levém břehu. Informace o vývoji povodňové situace v hlásném profilu předává povodňová komise města Kyjova povodňovým komisím obce Svatobořice-Mistřín a města Dubňany.

Koryčany (Kyjovka)

Hlásný profil Koryčany kat. C (Kyjovka) je umístěn na silničním mostě přes řeku Kyjovku na silnici č. 43233 ve směru na Blišice. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je směrodatný pro město Koryčany a dále pro obce ležící na vodním toku Kyjovka pod městem. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje jednotka SDH. Město dále informuje obce Mouchnice, Nemotice a Snovídky a dále ORP Kroměříž.

Koryčany nad přehradou (Kyjovka)

Hlásný profil kat. B ve správě Povodí Moravy, s. p.

Koryčany pod přehradou (Kyjovka)

Automatický hladinoměr kategorie A ve správě Povodí Moravy, Brno. Umístění na pravém břehu řeky Kyjovky, cca 150 metrů pod hrází VD Koryčany. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.

Koryčany (Stříbrník)

Hlásný profil kat. C ve správě města Koryčany. Ultrazvukové hladinoměrné čidlo umístěné na potoku Stříbrník (který je levostranným přítokem řeky Kyjovky) na parcelním čísle 461/4, poblíž č. p. 223. Čidlo je umístěno na mostní konstrukci na 4 m dlouhé konzoli. Profil je vybaven automatickým přenosem dat a vodočetnou latí. Hlásný profil monitoruje městská policie a jednotka SDH. Město dále varuje obec Mouchnice a obce Nemotice a Snovídky, které se nachází na řece Kyjovce pod městem a ORP Kroměříž.

Kyjov (Kyjovka)

Hlásný profil kat. B se nachází na levém břehu Kyjovky u náměstí v Kyjově. Stupně povodňové aktivity jsou platné pro úsek Kyjov - Lanžhot. Správcem profilu je ČHMÚ Brno.

Kyjov-lať (Kyjovka)

Hlásný profil vybavený vodočetnou latí se nachází u mostu přes Kyjovku na ulici tř. Komenského. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňová komise města Kyjova. Informace dále předává povodňovým komisím obce Svatobořice-Mistřín a města Dubňany.

Mouchnice (Kyjovka)

Hlásný profil Mouchnice (Kyjovka) je umístěn na mostní konstrukci na řece Kyjovce. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je směrodatný pro obec Mouchnice a dále pro obce ležící na vodním toku Kyjovka pod obcí. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje jednotka SDH. Obec dále informuje obec Nemotice a Snovídky a dále ORP Kyjov.

Nemotice (Kyjovka)

Hlásný profil Nemotice (Kyjovka) je umístěn na parcelním čísle 84/7 na mostní konstrukci na břehu řeky Kyjovky. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je směrodatný pro obec Nemotice a dále pro obce ležící na vodním toku Kyjovka pod obcí. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje jednotka SDH. Obec dále informuje obec Snovídky a dále ORP Bučovice.

Nětčice-čidlo (Malšinka)

Hladinoměr kat. C vybavený čidlem s automatickým odesíláním dat se nachází na silničním mostku přes Malšinku nad Nětčicemi. Informace o vývoji stavu hladiny sleduje povodňová komise města Kyjova. Informace dále předává povodňovým komisím obce Svatobořice-Mistřín a města Dubňany.

Nětčice (Malšinka)

Hlásný profil kategorie C se nachází v Kyjově-Nětčicích na propustku na ul. Pod Zvonicí. Informace o vývoji povodňové situace v hlásném profilu předává povodňová komise města Kyjova povodňovým komisím obce Svatobořice-Mistřín a města Dubňany.

Snovídky (Nemotický potok)

Hlásný profil Snovídky (Nemotický potok) je umístěn na parcelním čísle 2056/5  na mostní konstrukci přes Nemotický potok. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je směrodatný pro obec Snovídky. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje jednotka SDH. Obec dále informuje obec Bohuslavice a dále ORP Bučovice.