Hladinoměry - Městečko Trnávka

Chornice (Jevíčka)

Hlásný profil kat. B ve správě ČHMÚ. Hladinoměr se nachází na silničním mostě ve směru na Biskupice, na levém břehu vodního toku Jevíčka. Platnost SPA je od Jevíčka až po ústí do Třebůvky. 

Jevíčko (Žlíbecký potok)

Hladinoměrná stanice Jevíčko se nachází na přemostění přes Žlíbecký potok (přítok vodního toku Jevíčka) - cca 300 m nad vodní nádrží Žlíbka. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Chornice, které se nachází na toku Jevíčka pod městem a ORP Moravská Třebová.

Mezihoří (Třebůvka)

Hladinoměr kat. B ve správě ČHMÚ se nachází na mostní konstrukci přes vodní tok Třebůvka v obci Mezihoří u č. p. 15 na ř. km 23.8.

Radkov (Třebůvka)

Automatické hladinoměrné čidlo je umístěno na silničním mostu v obci Radkov. Provozovatel (obec Městečko Trnávka) dále informuje o situaci obce níže na toku (Bezděčí u Trnávky a Chornice) a příslušnou ORP (Moravská Třebová).